Események

15
2017. december 15., péntek

Sajtótájékoztató

Készenlétbe helyezzük a magyar jégtörő hajókat!

13
2017. december 13., szerda

Sajtómeghívó - vízügyi roadshow Nyíregyháza

A vízügyi roadshow utolsó állomása: Nyíregyháza, Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari, Környezetvédelmi-vízügyi Szakgimnáziuma

30
2017. november 30., csütörtök

Sajtómeghívó

"A ráckevei (soroksári) Duna-ás és mellékágai kotrása, műtárgyépítés és - rekonstrukció" című projekt nyitórendezvénye

24
2017. október 24., kedd

Sajtómeghívó

A Magyar Hidrológiai Társaság Somogy megyei Területi Szervezete HIDROLÓGIAI EMLÉKPARKOT állít az MHT Centenáriumi Évének tiszteletére

6
2017. október 6., péntek

Sajtómeghívó

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja az érdeklődőket a KEHOP-1.4.0-15-2015-00007 azonosítószámú projekt keretében szervezett sajtóbejárásra és nyitórendezvényre.

22
2017. június 22., csütörtök

Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapi konferencia

OLOHOFb

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 2017. június 22-én megtartott konferencia keretében emlékezett meg az Elsivatagosodás és Aszály Elleni Küzdelem Világnapjáról.

29
2017. június 29., csütörtök

Sajtómeghívó

A Nemzetközi Duna Nap alkalmából szervezett ünnepségre az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság tisztelettel meghívja a sajtó képviselőit.

25
2017. április 25., kedd

Sajtómeghívó

Árvízvédelmi és Folyógazdálkodási Konferencia

16
2017. március 16., csütörtök

Sajtómeghívó

2016-2017-es jévédekezés lezárása, a Jégtörő XI-es hajó átkeresztelése

9
2017. február 9., csütörtök

Sajtómeghívó

Robbantás a Tiszán

7
2017. február 7., kedd

Sajtómeghívó

Fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a Magyar Hidrológiai Társaság

Korábbi események
Tartalomfelelős: Alkonyi Zsófia Dr., osztályvezető

Álláspályázat - Ellenőr(Revizor)

2018. február 12., hétfő 09:25

PÁLYÁZAT

Országos Vízügyi Főigazgatóság

Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Önálló Osztály

ELLENŐR (REVIZOR)

 munkakör betöltésére

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 19.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Főigazgatója – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-nak megfelelően – pályázatot hirdet az intézmény Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Önálló Osztályán ellenőr (revizor) munkakör - határozatlan időre történő - betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 1012 Budapest, Márvány u. 1/D. (rendszeresen a Vízügyi Igazgatóságokon végzett helyszíni ellenőrzések)

A munkakörbe tartozó feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Bkr.) rögzített belső ellenőrzési feladatok ellátása a Belső Ellenőrzési és Felügyeleti Önálló Osztály osztályvezetőjének közvetlen alárendeltségében. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság irányítása alá tartozó Vízügyi Igazgatóságoknál a Bkr. 21. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott bizonyosságot adó ellenőrzéseket és tanácsadó tevékenységet végez a vonatkozó miniszteri utasításban foglaltak figyelembevételével.

Tevékenysége kiterjed az ellenőrzött szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára. Bizonyosságot adó tevékenysége körében elemzi, vizsgálja és értékeli a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét. Elemzi, vizsgálja a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát. A vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében.

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet,
 • a Bkr. 24. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek,
 • belső ellenőri regisztráció, ÁBPE tanfolyam(ok) elvégzése,
 • legalább 2 éves ellenőrzési területen szerzett tapasztalat,
 • magas szintű írásbeli és szóbeli kifejező készség, együttműködés, csapatszellem, kommunikációs készség és stressztűrő képesség,
 • felhasználói szintű MS Office ismeret,
 • munkaköri orvosi alkalmasság,
 • B-kategóriás vezetői engedély, vezetési gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett tapasztalat,
 • regisztrált mérlegképes (államháztartási) könyvelői képesítés,
 • jogi végzettség,
 • ellenőrzési területen szerzett 5 éves tapasztalat,
 • folyamatmenedzsment szemlélet és tapasztalat,
 • önállóság, objektivitás, precizitás, megbízhatóság, jó elemzőkészség, felelősség- és hivatástudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz és motivációs levél,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • végzettséget, szakképzetséget, nyelvtudás esetén az azt igazoló okiratok másolatai,
 • az Áht. 70. §-ában előírt regisztráció igazolása,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvényben és a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton Palánkay Patrícia humánpolitikai osztályvezető részére a palankay.patricia@ovf.hu email címre az OVF ellenőr (revizor) jelige feltüntetésével.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A pályázat elbírálását követően azonnal betölthető, 3 hónap próbaidő kikötése mellett.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

Az előírt követelményeknek megfelelő, benyújtott önéletrajz és motivációs levél alapján az alkalmasnak ítélt pályázókkal történt elbeszélgetést követő munkáltatói döntés. Érvénytelen a hiányosan vagy késve benyújtott pályázat.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt:

Katona Tamás osztályvezető a 06-1-225-4400/10-244 telefonszámon.

 

Utolsó módosítás: 2018. február 12., hétfő 09:27, Uresch László